KODU

ENABLE – Ettevõtlus sotsiaalselt ebasoodsas
olukorras olevate inimeste jaoks

NPAD-2018/10038

See konsortsium koosneb erinevatest Põhjamaadest ja Balti riikidest, kellel on kogemusi erinevate sihtrühmadega töötamisel: EDUPRO puudega (LT) ja teiste sihtrühmadega, Step by Step (IS) naistega, Com&Train (DK) eakatega, Seiklejate Vennaskondil (EE) noortega, Anmiro (FI) ja Learning for Integration ry (FI) on kogemusi sisserändajate integreerimise, platvormide loomise ja ettevõtlusega.

See partnerlus ühendab 6 Põhjamaa / Balti piirkonna organisatsiooni, et jagada parimaid tavasid sotsiaalses vähemuses olevate täiskasvanute (naiste, noorte, pensionäride, puuetega inimeste ja sisserändajate) ettevõtlusoskuste parandamise meetodite kohta. Osalevad institutsioonid hõlmavad mitmeid valdkondi: valitsusvälised organisatsioonid, VKEd, täiskasvanute koolituskeskused.

Projekti käigus toimub 5 partnerite koosolekut, kus arutatakse erinevaid teemasid, et saaks jagada parimaid tavasid ning õppida ja edasi anda uusi oskusi, tehnikaid ja meetodeid. Need oskused on koolitusmeetodid,  praktilised oskused, tuttavad juba tegutsevad ettevõtted ja muud tegevused, mis arendaksid tulevikus ebasoodsas olukorras olevate ettevõtjate ettevõtlikku vaimu jms. füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine.

Otsesed abisaajad on täiskasvanute koolitajad, koolitajad, nõustajad, kes töötavad partnerasutustes. Nad osalevad igal koosolekul, valmistades eelnevalt ette konkreetne sisu, mida jagada oma organisatsioonist ja õppida oma kolleegidelt igas teemavaldkonnas. Selle partnerluse kaudsed kasusaajad on need, kes nendega kokku puutuvad. Neid tutvustatakse ettevõtlusega seotud uute meetodite ja lähenemisviisidega, mis võivad aidata neil mõelda füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele.

Projekti kestus: 08/2018 – 07/2020