Need oleme meie

Leedu, EDUPRO

Vsl EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) on valitsusväline mittetulundusorganisatsioon, millel on 7 töötajat (koolitajad, sotsiaaltöötajad, sotsiaalprogrammide koordinaatorid jne), kes arendavad, korraldavad ja koordineerivad koolitusi mitteformaalse hariduse valdkonnas erinevatele sihtrühmadele, sealhulgas professionaalidele ja vabatahtlikele.

Haridustegevuses on kaasatud igas vanuses täiskasvanuid, alustades sotsiaaltöö spetsialistidest ja lõpetades haavatavate ja riskirühmadega, nt. pikaajalised töötud, ohustatud pered, ohustatud noored, eakad jne. Nende tegevuste kaudu on organisatsiooni eesmärk tagada sihtrühmade õigused erinevatele teenustele, mis võimaldavad neil arendada oma võimeid ja oskusi, et saada oluliseks võrdseks teguriks ühiskonnas ja tööturul.

www.edupro.lt

www.facebook.com/EdukaciniaiProjektai/

Gintarė Černikienė, Project Manager

gintarecernikiene@gmail.com

Island, Step by Step

Sandgerdi Reykjanes Geopark Island Step by Step, 1987. aastal asutatud teadus- ja koolitusorganisatsioon (MTÜ), mille omanikuks on Hansina Beinarsdóttir. Ettevõte asub Islandi edelaosas Reykjanese geopargis.

Meie organisatsioonil on üle 30 aasta kogemusi erinevate valdkondade projektide juhtimises ja koolitamises. Meie põhirõhk on olnud täiskasvanute kutsehariduses ja -koolituses, kes töötavad erinevates ettevõtetes. Aastate jooksul oleme osalenud paljudes täiskasvanute koolituste ja õppimise alastes uurimisprogrammides, eesmärgiga, et inimesed mõistaksid elukestva õppe tähtsust. Ettevõte on oma töös olnud juhtival positsioonil, kujundades siseõpet ja peer-to-peer programme erinevatele ettevõtetele. Ettevõte on aastate jooksul arenenud ja kasutab oma koolitustes ja teadmiste rakendamisel uuenduslikku lähenemist, et täiendada nii kvalifitseeritud kui ka kvalifitseerimata täiskasvanud õppijate oskusi. Aastate jooksul on Step by Step saanud hea kogemuse mitmekülgse kultuuridevahelise töö alal kogu Euroopas ning on arendanud ja haldanud erinevaid projekte Indias ja USAs.

www.sfsradgjof.is
www.mindsintomatters.eu
www.t4t.yolaset.com

Ettevõtjal ja projektijuhil Hansína B Einarsdottiril on laialdased kogemused erinevate ettevõtetega, arendades haridusprojekte, luues ja esitades erinevaid seminare globaalsel tasandil viimastel aastakümnetel. Ta pole ainult oma koolitus- ja uurimisfirma juht, vaid asutas ka abikaasaga oma hotelli. (www.hotelglymur.is)

Jon Rafn Högnason on töötanud Islandil erinevates hotellides, kus on teinud palju erinevaid töid, alates restorani juhtimisest kuni toidu- ja joogihalduseni ning on „The Crown Chicken” restorani omanik ja avanud ka hotelli koos oma abikaasaga (www.hotelglymur.is ). Viimastel aastatel on ta töötanud ka projektijuhtina, arendades mitmekeseid projekte ja seminare Islandi ja Euroopa maapiirkondade turismi jaoks.

Kontakt Hansina: hansina@sfsradgjof.is

Kontakt Jon: jonrafn@sfsradgjof.is 

www.sfsradgjof.isSoome, Anmiro Oy

Anmiro Oy on kogenud rahvusvaheliste projektide elluviimisel, mille eesmärk on toetada esilekerkivaid ettevõtjaid, kutsehariduse ja -koolituse pakkujaid ning toetada haavatavaid rühmi – eakad, sisserändajad, etnilised vähemused, ning samuti ekspertteenuste osutamises projektimeeskondadele, nagu näiteks rakendamises ja kvaliteedijuhtimises ning sisemises / välises hindamises.

ANMIRO OY Euroopa Liidu projektiülesanne on aidata organisatsioonidel ja ettevõtetel nende riikidevahelistes projektitaotlustes ja projektijuhtimises. Sellest tulenevalt konsulteerime oma kliente, et leida neile partnereid Euroopa Liidu projektide jaoks ning pakkuda rakenduste ettevalmistamise teenuseid. Oleme loonud mitmeid edukaid rakendusi erinevatele EACEA programmidele ja muudele programmidele, näiteks Interregile. Samuti abistame projekti koordinaatoreid projektijuhtimise ja kvaliteedi tagamise küsimustes. Saame ka pakkuda projektidele välishindamist.

ANMIRO OY ettevõtte missioon on pakkuda erinevatele Soome ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ekspertteadmisi nende rahvusvahelistumise ja ettevõtlusega seotud tegevustes. Eelkõige konsulteerime uusi ettevõtteid / ettevõtjaid, kes püüavad ellu jääda oma esimestel aastatel. Ettevõtlusorganisatsiooni jaoks veel olulisem kui suurus, on tagada ettevõtte ellujäämine ja / või tegutseda uutel turgudel kohalikult soodsalt.

Selles NordPlus Adult projektis vastutame sisemise hindamise eest.

Dr. Jukka Kallio

+358403582503

kallio@phpoint.fi

www.anmiro.net

34300 Kuru, Soome

Soome, LFI ry

Learning for Integration ry missiooniks on edendada sisserändajate, immigrantide ja pagulaste laste ja noorte keeleõpet ja kultuurilist tundlikkust Soomes ja teistes Põhjamaades, et hõlbustada nende integreerumist uude kultuuri ja arendada multikultuurset ühiskonda. Lisaks on meie eesmärk toetada Rootsi keele õppimist Soomes.

Meil on keeleõppe ja materjalide loomises kindel taust ning me tahaksime seda kogemust kasutada, et toetada meie missiooni luua keeleoskus tegevuste kaudu, nagu näiteks koolieelsed laste mängurühmad, täiskasvanute keelevahetusrühmad ja vaba keeleõppematerjal ning e-õpe võimalused igas vanuses. Samuti osaleme mitmetes Erasmus + ja NordPlus projektides, mis käsitlevad sisserännet ja keeleõpet.

Marja-Liisa Helenius, projekti koordinaator

marjaliisa@lfi.fi

www.lfi.fi

www.facebook.com/LearningForIntegration

TaaniCom&Train

Com&Train is newly founded company that specializes in digital literacy trainings, with focus on bridging the gap between digital natives and digital immigrants. Offering a full package of skill gap analysis, program delivery and advanced post-course skill tracking. The owner’s Anna Högnadottir and Herdis Gudmundsdottir both have over 20 years of experience within the field of communication and digital literacy.Eesti, Seiklejate vennaskond

Seiklejate Vennaskond on Eesti noorte- ja kodanikuühiskonna organisatsioon, mis ühendab aktiivseid seiklusrikkaid inimesi. Töötame peamiselt noorte, aga ka noorsootöötajate, koolitajate ja õpetajate ning mitteformaalse hariduse ja elukestva õppe valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega. Meie liikmed on osalenud ja korraldanud erinevaid noortevahetusi, seminare ja koolitusi võrdõiguslikkuse, rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise, inimõiguste, liikuvuse ja rände, keskkonnakaitse, tervisliku eluviisi, vihkamiskõnede liikumise, pagulaste ja muude küsimuste kohta. Meie vabatahtlikud kogunevad iga kuu kokku, et uusi ideid koguda ja arutavad, kuidas neid ellu viia. Usume siiralt, et tänapäeval saavad just noored teha muutusi ja me kõik töötame selle heaks.

Organisatsiooni esimesed tegevused pärinevad aastast 2003, mil noortevahetuse korraldamiseks kogunes aktiivsete noorte rühm. Pärast seda on toimunud palju kohalikke tegevusi, mis on seotud integratsiooni, seiklusturismi ja erinevate huvidega seotud tegevusi. Alates 2010. aastast on Seiklejate Vennaskond saanud mitteametlikust noortegrupist registreeritud mittetulundusorganisatsiooniks.

seiklejate.vennaskond@gmail.com

http://www.seiklejad.org

https://www.facebook.com/Seiklejad.Org/