KUMPPANIT

Liettua, EDUPRO

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) on voittoa tavoittelematon järjestö, jossa on 7 henkilöstön jäsentä (kouluttajia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjelmien koordinaattoreita, jne.) kehittämässä, järjestämässä ja koordinoimassa koulutusta ei-muodollisen koulutuksen alalla eri kohderyhmille, sekä ammattilaisille että vapaaehtoisille.

Koulutusaktiviteeteissa on mukana eri ikäisiä aikuisia, sosiaalityön ammattilaisista epäsuotuisassa asemassa oleviin ryhmiin ja riskiryhmiin, esim. pitkäaikaistyöttömät, epäedullisessa asemassa olevat perheet, nuoret, vanhukset, jne. Näiden aktiviteettien kautta järjestö pyrkii takaamaan kohderyhmän oikeudet eri palveluihin, jolloin he pystyvät kehittämään kykyjään tai taitojaan, ja järjestöstä tulee huomattava tekijä yhtäläisen osallistumisen takaamiseksi yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

www.edupro.lt

www.facebook.com/EdukaciniaiProjektai/

Gintarė Černikienė, Projektijohtaja

gintarecernikiene@gmail.com

Islanti, Step by Step

Sandgerdi Reykjanes Geopark Iceland Step by Step on voittoa tavoittelematon tutkimus- ja koulutusorganisaatio, joka perustettiin vuonna 1987, ja jonka omistaja on Hansina Beinarsdóttir. Organisaatio sijaitsee Reykjanes Geoparkissa Islannin lounaisosassa.

Organisaatiolla on yli 30 vuoden kokemus projektinhallinnasta ja koulutuksesta eri aloilla. Painopisteenämme on ollut ammattikoulutus ja työssäoppiminen aikuisille, ja olemme työskennelleet eri tyyppisten yritysten kanssa.

Vuosien kuluessa olemme olleet mukana monissa tutkimusohjelmissa aikuiskoulutuksen ja -oppimisen alalla, tavoitteena elinikäisen oppimisen tärkeyden ymmärtäminen. Organisaatio on ollut työssään johtoasemassa suunnittelemalla omaa koulutustaan ja vertaisohjelmia eri yrityksille. Organisaatio on kehittynyt vuosien myötä ja soveltaa innovatiivista lähestymistapaa koulutuksissaan ja tuntemuksensa toteuttamisessa aikuisten oppijoiden taitojen kohentamiseksi, niin korkean taitotason kuin alhaisen taitotason aikuisille. Step by Step -organisaatiolla on myös kokemusta poikkikulttuurisesta työstä eri aloilla Euroopassa sekä projektien kehittämisestä ja hallinnasta Intiassa ja Yhdysvalloissa.

www.sfsradgjof.is
www.mindsintomatters.eu
www.t4t.yolaset.com

Yrittäjä ja projektijohtaja Hansína B Einarsdottirilla on laajaa kokemusta erilaisten yritysten kanssa työskentelemisestä, koulutusprojektien kehittämisestä, erilaisten seminaarien luomisesta ja esitelmöinnistä maailmanlaajuisella tasolla viime vuosikymmenten ajan. Hän on yrittäjä, ja tutkimus- ja koulutusorganisaationsa lisäksi hän on myös hotellin omistaja (www.hotelglymur.is) miehensä kanssa.

Jon Rafn Högnason on työskennellyt islantilaisille hotelleille ja toiminut eri tehtävissä ravintolan johtamisesta ruoka- ja juomahallintoon, ja hän on “The Crown Chicken” -ravintolan omistaja ja on avannut myös hotellin (www.hotelglymur.is) vaimonsa kanssa. Viime vuosina hän on toiminut projektijohtajana, kehittänyt erilaisia projekteja ja seminaareja maaseututurismiin liittyen Islannissa ja Euroopassa.

C Ota yhteyttä Hansinaan: hansina@sfsradgjof.is

Ota yhteyttä Joniin: jonrafn@sfsradgjof.is

www.sfsradgjof.isSuomi, Anmiro Oy

Anmiro Oy:lla on runsaasti kokemusta kansainvälisten projektien toteuttamisessa, jotka on kohdistettu aloitteleville yrittelijöille, ammattikoulutuksen tarjoajille sekä integraation tueksi epäedullisessa asemassa oleville ryhmille – ikäihmisille, maahanmuuttajille, etnisille vähemmistöille. Yritys tarjoaa myös asiantuntijapalveluja projektitiimeille, kuten laadunhallintaa ja sisäistä/ ulkoista arviointia.

ANMIRO OY:n EU-projektimissiona on auttaa organisaatioita ja yrityksiä kansainvälisten projektihakemusten laatimisessa ja projektinhallinnassa. Tarjoamme konsultointia asiakkaillemme, joiden tavoitteena on löytää partnereita EU-projekteihin, sekä hakemusten valmistelupalvelua. Olemme luoneet monia menestyksekkäitä hakemuksia eri EACEA-ohjelmiin ja muihin ohjelmiin, mm. Interreg. Avustamme myös projektikoordinaattoreita projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen kanssa. Tarjoamme lisäksi ulkoisen arvioinnin palvelua projekteille.

ANMIRO OY:n yritysmissiona on tarjota asiantuntijatukea suomalaisille ja kansainvälisille organisaatioille niiden kansainvälistymis- ja yrittäjyystoiminnassa. Huomattavin tehtävämme on konsultoinnin tarjoaminen uusille yrityksille/yrittäjille, jotka haluavat selviytyä ensimmäisistä vuosista. Suurta kokoa tärkeämpää on yritykselle varmistaa liiketoiminnan säilyminen ja/tai sitoutua toimimaan uusilla markkinoilla paikallisesti suotuisalla tavalla.

Tässä NordPlus Adult -projektissa vastaamme sisäisestä arvioinnista.

Tri Jukka Kallio

+358403582503

kallio@phpoint.fi

www.anmiro.net

34300 Kuru, Suomi

Suomi, LFI ry

Learning for Integration ry:n (Suomi) tehtävänä on edistää maahanmuuttaja- ja pakolaislasten ja nuorten kielten oppimista ja kulttuuritietoisuutta Suomessa ja Pohjoismaissa integraation ja monikulttuurisen yhteiskunnan edistämiseksi.

LFI:lla on vahva tausta kieltenopetuksessa ja materiaalin luomisessa, ja organisaatio pyrkii luomaan kielitietoisuutta aktiviteettien kuten leikkiryhmien, kielikahvilaryhmien ja ilmaisen kielimateriaalin ja e-oppimisen kautta kaiken ikäisille. LFI on osallistunut moniin EU- sekä Nordplus-projekteihin kielten opetuksen ja maahanmuuton aloilla.

Marja-Liisa Helenius, Projektijohtaja

marjaliisa@lfi.fi

www.lfi.fi

www.facebook.com/LearningForIntegration


TanskaAOF-Eas

AOF-East on erikoistunut luomaan tasapainoa yritysten vaatimusten, nykyisten ja tulevien työntekijöiden kompetenssien ja optimaalisten ratkaisujen vaatimien resurssien luomisen välillä.

AOF-East on vuosien ajan avustanut kuntia työmarkkinoilta vieraantuneiden kansalaisten uudelleenpätevöittämisessä ja uudelleensijoittamisessa.

Tällaiset sijoittamiset ratkaistaan yleensä yksilöllisten suhteiden kautta AOF-EASTin työntekijöiden ja kansalaisen välillä.

Kokemuksia näistä suhteista tarjotaan yrityksille konseptina, joka sallii kustannusten minimoinnin ja ansioiden optimoinnin:

  • Säilyttämällä hyvät työntekijät ja heidän kompetenssinsa yrityksissä
  • Nykyisten ja tulevien työntekijöiden pätevöinnissä
  • Yritysten auttaminen pätevän työvoiman rekrytoinnissa
  • Yritysten ja kuntien auttaminen poissaolojen vähentämisessä

AOF-Eastilla on noin 20 henkilökunnan jäsentä ja sillä on osastoja eri kaupungeissa Själlannissa.

Henkilöstö tulee eri koulutustaustoista ja kokemuspohjalta:
sosiaalityöntekijöitä, opettajia, psykologeja, systeemisiä valmentajia, terveysalan asiantuntijoita ja yritysten asiantuntijoita.

Laaja-alainen pätevyys sallii AOF-Eastin tarjota korkealaatuista palvelua kunnille, kansalaisille ja yrityksille.

AOF osallistuu aktiivisesti EU-/NordPlus-projekteihin ja sillä on hyvät kontaktin monissa maissa Euroopassa. Ota yhteyttä projektien sekä yritys- ja koulutuskeskusyhteistyön tiimoilta Euroopassa.

Kim Lauritsen, Kansainvälisen jaoston päällikkö

kiml@aof-east.dk

+45 42431508
www.aof-east.dk

Slagterivej 17

4690 Haslev DenmarkViro, Seiklejate Vennaskond

Seiklejate Vennaskond on virolainen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, joka yhdistää aktiivisia ja seikkailunhaluisia ihmisiä. Työskentelemme pääasiassa nuorten kanssa, mutta myös nuorisotyöntekijöiden, kouluttajien ja opettajien sekä ei-muodollisen opetuksen ja elinikäisen oppimisen alalla työskentelevien organisaatioiden kanssa. Jäsenemme ovat osallistuneet ja järjestäneet nuorisovaihtoja, seminaareja ja koulutuskursseja liittyen tasa-arvoon, rasismiin ja muukalaisvihaan, ihmisoikeuksiin, liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon, ympäristön suojeluun, terveellisiin elämäntapoihin, vihapuheen vastaiseen liikkeeseen, pakolaisiin ja muihin aiheisiin. Vapaaehtoisemme kokoontuvat joka kuukausi keksiäkseen uusia ideoita ja pohtiakseen, miten toteuttaa niitä. Uskomme, että tämän päivän nuoret voivat todella vaikuttaa, ja me kaikki työskentelemme tämän eteen.

Järjestön ensimmäiset aktiviteetit pidettiin vuonna 2003, kun ryhmä aktiivisia nuoria tuli yhteen ja järjesti nuorisovaihdon. Tämän jälkeen on järjestetty monia paikallisia, alueellisia aktiviteetteja liittyen integraatioon, seikkailuturismiin ja erilaisiin kiinnostuspohjaisiin aktiviteetteihin. Vuodesta 2010 lähtien Seiklejate Vennaskondista on tullut ei-muodollinen nuorisoryhmä rekisteröidyn voittoa tavoittelemattoman järjestön osana.

seiklejate.vennaskond@gmail.com

http://www.seiklejad.org

https://www.facebook.com/Seiklejad.Org